Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Wise House Technologies

Wise House Technologies

Kontaktuppgifter

 Wise House Technologies

Wise House är det självklara valet när er förening skall digitalisera fastigheten.

Med Wise House unika kommunikationsplattform tar vi er till en framtid där modern avancerad teknik möter vanligt folk i en funktionell, flexibel och användarvänlig atmosfär.

Wise House erbjuder en digital boendemiljö som skapar ett boende som består av trygghet och valfrihet samtidigt som den är skalbar, vilket gör att föreningen och dess medlemmar själva väljer vilka tjänster som skall levereras.

För styrelsen ger Wise House möjligheter till en effektiv förvaltning genom att själva administrera systemet eller överlåta det till sin förvaltare.

Eftersom vi själva utvecklat vår kommunikationsplattform är det endast fantasin som begränsar vad ni vill digitalisera. Nedan följer ett urval av våra digtiala tjänster:

  • Passagesystem, digitala trapphusskärmar, digitalt bokningssystem, digitala postboxar. 
  • Larmsystem och övervakning såsom inbrottslarm, trygghetslarm, brandlarm, kameraövervakning, utrymning, fuktvarnare, övervakning av undercentraler m.m.
  • IMD-tjänster erbjuder vi för el, vatten, temperatur, laddstolpar eller annat som föreningen önskar mäta och debitera. 

Vi erbjuder en kostnadsfri förstudie av er förening.