ATT MEDVERKA PÅ STYRELSEMÄSSAN

Styrelsemässan besöks av många bostadsrättsföreningar. På exempelvis Styrelsemässan Stockholm Sheraton 2023 deltog 1062 styrelsemedlemmar från 729 föreningar. Antalet lägenheter per förening var i snitt 81, vilket innebär att 59.401 lgh var representerade via styrelsemedlemmar. I Uppsala 2022 deltog 399 styrelsemedlemmar. I Malmö deltog 373 styrelsemedlemmar. Statistik för varje mässa finns om du klickar på respektive mässa och går ner på sidan.

Som utställare på Styrelsemässan kommer ni till ett dukat bord. Våra värdar och värdinnor anländer tidigt till mässan för att rigga utställarbord, kontrollera ljud, ljus och för att göra alla andra förberedelser. De tar emot vid entrén, hälsar besökarna välkomna och förser dem med mässkataloger och namnskyltar.

Från kl 12.00 står er utställarplats klar om det är i Stockholm och från kl. 14.00 i andra städer. Då finns det ett bord åt er, framdragen el och en golvyta på 2 x 1.5 meter att disponera. Vanligtvis ställer våra utställare upp 2-3 roll ups eller en skärmvägg bakom bordet och använder bordet till broschyrer och demomaterial. Mässan öppnar kl 13.00 till 15.00 beroende på i vilken stad Styrelsemässan hålls. Under kvällen minglar besökarna, äter, dricker och har möjlighet att lyssna på 8-14 föredrag. Som utställare kan ni om ni önskar hålla ett föredrag på 20 min. för att förstärka resultatet av ert deltagande. Då får ni tillfälle att tala inför besökarna i en föreläsningssal skild från mässlokalen.

Ett föredrag lämpar sig speciellt väl för er som har en vara eller tjänst som behöver beskrivas mer ingående än vad man kanske får tillfälle till i en mässmiljö. Ordningsföljden på föredragen bestäms i den ordning de bokas. Tidig bokning ger möjlighet välja tidpunkt för föredragspasset. Utställningsytan är mellan än 400-2000 kvm (beroende på stad) med direkt anslutning till en separat föreläsningssal. Ca. kl 17.30 dukar vi upp mat och dryck samt även ficka (förutom i Stockholm där mat och dryck serveras under hela mässdagarna). Mässkvällarna avslutas ca. kl. 18.30. Inför mässan får ni besökslistor med kompletta kontaktuppgifter till de föreningar som kommer.

Syfte

Styrelsemässan har två syften:

  1.  Att tillhandahålla en marknadsplattform där ni kan knyta kontakter med representanter för bostadsrättsföreningar, samt utbyta synpunkter och stärka ert varumärke.
  2.  Att ge möjlighet till ökad försäljning av produkter och tjänster och därmed ökad lönsamhet.

Efterarbete

Det kanske viktigaste momentet är att följa upp mässorna. Därför förser vi er med deltagarlistor som innehåller namn, mailadresser och telefonnummer till alla besökare. Det framgår även vilken bostadsrättsförening de representerar, och hur många lägenheter som ingår i beståndet

Regler vid bokning/avbokning

En ångervecka gäller alltid vid bokning av utställarplats.

Avbokning inom 7-9 månader innan mässa, 50% betalning. Avbokning inom 3-6 månader innan mässa, 70% betalning.

Avbokning inom 1-2 månader innan mässa, 90% betalning. Avbokning inom 1 månad innan mässa, 100% betalning.

Vid Force Majeur ex. krig, blockad, undantagstillstånd, sabotage, upplopp, naturkatastrof, explosion, brand, terrorhandling eller epidemi/pandemi el. liknande som leder till myndighetsbeslut så att mässa måste ställas in (förbud att arrangera mässa el. rekommendation att inte genomföra mässan) ersätts den fysiska mässan med en Online mässa/Styrelsemässan Online (om det är möjligt/om det finns tid att förbereda ändringen dvs. minst 6 månader innan). I de fall den fysiska mässan ersätts med Styrelsemässan Online återbetalas 40% av bokningsbeloppet. (el. rabatt om 40% på en kommande mässa/motsvarande belopp). Samma dag och tider gäller för Styrelsemässan Online (som planerats för den fysiska mässan). Alla utställare och besökare ges tillfälle till många affärsmässiga kontakter via Styrelsemässan Online.

Vid Force Majeur där det inte är möjligt att ersätta den fysiska mässan med en Online mässa/Styrelsemässan Online (pga tidsbrist, mindre än 6 månader innan el. annan anledning) återbetalas 60% av bokningsbeloppet under 2022 och 2023).

Vår ambition är att ni ska göra mycket affärer!

VILL DU STÄLLA UT PÅ EN AV VÅRA MÄSSOR?