Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Wideco Sweden AB

Wideco Sweden AB

Kontaktuppgifter

Wideco tillhandahåller IoT-lösningar som säkerställer fullständig kontroll över infrastrukturer över hela världen.
Företaget grundades 1982 och övervakar och skyddar mer än 40 000 km överförings- och distributionsnät, 6000 underjordiska brunnar/kammare samt fastigheter över hela världen.

Vi har idag en unik och komplett IoT plattform för sensorer inom smarta byggnader, industri och städer.
Med Widecos IoT plattform kan du mäta, analysera och optimera prestanda och komfort i dina byggnader och sänka driftskostnader tack vare våra IoT-lösningar. Vår IoT-plattform inom smarta byggnader erbjuder sensorer för att mäta och visualisera temperaturer, fuktighetsgrad, öppningskontroller av dörrar, förråd, läckagekontroll, utnyttjandegrad av parkeringar osv.

Med 15 års erfarenhet har vi idag en snabb, skalbar och driftsäker plattform som kommer att stötta dig i dina projekt. Självklart har vi stor erfarenhet av integrering mot andra överordnade system som SCADA, GIS eller Fastighetssystem.