Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Vercon Oy – Verto

Vercon Oy – Verto

Kontaktuppgifter

Tel: +358017340700

E-mail: verto@verto.fi

INDIVIDUELL VATTENMÄTNING (IMD)

VERTO – MARKNADENS SMARTASTE VATTENMÄTNINGSSYSTEM

Individuell mätning och debitering av vatten (IMD) innebär att du bara betalar för det vatten som du har använt.

Installationen av Verto-vattenmätningssystem minskar bevisligen den genomsnittliga vattenförbrukningen med en tredjedel. Besparingen är betydande: i fjol sparade Verto-hushållen i Finland 20 000 000 € i minskad vattenförbrukning. Vårt system börjar generera vinst redan efter några års användning.

Verto-vattenmätaren är tillförlitlig. Avvikelser i konsumtionsdata i realtid hjälper till att lokalisera enhetsfel och vattenläckage. Utöver att använda bostadsdisplayen kan de boende även följa upp sina konsumtionsdata via den kostnadsfria VertoMobile-appen. VertoLive överför å sin sida automatiskt vattenmätarens konsumtionsdata till faktureringssystemet.

Vi är den ledande experten inom vattenkonsumtionsdata i Europa. Om så önskas tar vi hand om allt som rör vattenfaktureringen – som VertoPro-kund kan du helt fokusera på din egen affärsverksamhet.

Kontakta oss:

+358 10 734 0700

verto@verto.fi

www.verto.fi/sv/