Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Vattenfall Värme

Vattenfall Värme

Kontaktuppgifter

Tel: 020 - 36 00 36

E-mail: saljstodvarme@vattenfall.com

Vattenfall fjärrvärme- Enkelt för dig, hållbart för staden.

Fjärrvärme möjliggör en hållbar framtid

Vattenfall är med och skapar hållbara städer med uppvärmning från återvunna och förnybara energikällor. Med fjärrvärme blir du en del av omställningen till ett fossilfritt samhälle och ju fler vi är som samverkar desto bättre är det för din stad och vårt klimat.