Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Vattenfall Värme

Kontaktuppgifter

Tel: 020 - 36 00 36

E-mail: saljstodvarme@vattenfall.com

Vattenfall fjärrvärme- Enkelt för dig, hållbart för staden.

Fjärrvärme möjliggör en hållbar framtid

Vattenfall är med och skapar hållbara städer med uppvärmning från återvunna och förnybara energikällor. Med fjärrvärme är du en del av omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Genom att använda restprodukter och utvinna energi som annars skulle gå till spillo bidrar fjärrvärmen till ett resurseffektivt och cirkulärt samhälle. Ju fler vi är som samverkar desto bättre är det för staden och för klimatet.

Besök oss i vår monter så berättar vi mer om våra lokala projekt för ett fossilfritt Uppsala. Läs mer om ett av initiativen här.

Vi hjälper dig även att komma igång med kundporten Heat Business Portal.

Varmt välkomna till vår monter!