Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Värmex AB

Värmex AB

Kontaktuppgifter

Tel: 08 - 400 125 00

E-mail: info@varmex.se

Fokus på klimatet

Vi gör verklighet av Parisavtalet, varje dag.

Intelligent användning av värmen i huset bidrar effektivt till mindre utsläpp av CO2.

Värmex skapar ett behagligt inomhusklimat samtidigt som vi minskar energianvändningen. Och värmesystemet är centralt i klimatarbetet.

Men alla värmesystem behöver injusteras regelbundet så att de fungerar som det var tänkt från ritbordet.

Om- och utbyggnader, slitage, smuts samt korrosion kan påverka systemets funktioner och leda till att exempelvis ventiler börjar kärva eller läcka. Resultat, ett ineffektivt system.

Med andra ord ett behagligt klimat inne kräver både systemkunnande och utrustningskunnande.

Med 35 års erfarenhet av inomhusklimat och med 40-talet medarbetare, tekniker och ingenjörer tillsammans, kan vi leverera effektiva energilösningar på existerande värmeproblem. Vi kan också skapa klimatsmarta lösningar för utmaningar i nybyggnation.

Oavsett existerande problem eller nya utmaningar arbetar vid i alla typer av byggnader, flerbostadshus, offentliga byggnader som sjukhus, kontor m fl.

Värmex växer. 2020 blir året då vi öppnar nya arbetsplatser. Vi är verklighetens klimatarbetare med kompetens vid ventilerna såväl som vid de digitala ritningarna.