Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Värmex AB

Kontaktuppgifter

Kallt, oljud, dragigt, dyrt …? Problem vi löser!

Hög fjärrvärmekostnad? Kallt i vissa lägenheter och varmt i andra? Klagar de boende på drag? Matos i trapphuset? Väsnas elementen? Problem vi har löst, snart sagt varje dag i 37 år.

Värmex kan värme och ventilation. Vi har en unik kombination av tekniker och ingenjörer. De kan allt från projektering till driftsättning. Och inte minst injustering så att anläggningen i huset fungerar som avsett.

Med våra lösningar kommer också mindre energianvändning. Ni kommer alltså att bidra till ett bättre klimat när vi hjälper er.

Vi har många års erfarenhet av inomhusklimat.
1985 var det enbart injustering av vätskeburna anläggningar.
Idag är det anläggningar med fjärrvärme, frånluftsvärmepumpar, automatiska ställdon, med mera – ofta digitalt styrt och övervakat.

Vi gör verklighet av skisserna, ritningarna och lösningarna från skrivbordet. Snart 50 medarbetare tillgodoser er förenings behov, såväl som Parisavtalet, oavsett om det är nya eller gamla anläggningar.

Kontakta oss och bidra till bättre klimat! Både för medlemmarnas skull och kommande generationer.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande