Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Värmex AB

Kontaktuppgifter

Kallt, oljud, dragigt, dyrt …? Problem vi löser!

Kallt i vissa lägenheter och varmt i andra? Hög fjärrvärmekostnad? Klagar de boende på drag? Matos i trapphuset? Väsnas elementen? Problem vi har löst, snart sagt varje dag i 37 år. 
Värmex kan värme och ventilation. Vi har en unik kombination   av tekniker och ingenjörer, erfarna inom allt från projektering   till driftsättning. Och inte minst injustering så att anläggningen   i huset fungerar som avsett. 

Vi har djup erfarenhet inom hela området inomhusklimat. Från   äldre vätskeburna anläggningar till dagens komplexa anläggningar med fjärrvärme, frånluftsvärmepumpar, automatiska   ställdon – ofta digitalstyrt. 

Vi gör verklighet av ritningarna från skrivbordet och nulägesanalyserna gjorda på plats. 

Våra snart 50 medarbetare tillgodoser er förenings behov och löser problemen oavsett om det gäller nya eller gamla anläggningar. 

Kontakta oss och bidra till ett bättre klimat med hjälp av våra energisparande lösningar! Både för medlemmarnas och kommande generationers skull. 

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande