Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Värmex AB

Kontaktuppgifter

Vem vill inte ha bättre klimat inne och ute?

Värmex kan klimattekniska installationer. Vi har en unik kombination av tekniker och ingenjörer. De kan allt från projektering till driftsättning. Och inte minst injustering.

Funderar ni på hur man sänker fjärrvärmeanvändningen? Har ni ojämna temperaturer i lägenheterna? Det är frågor som vi har svaren på sedan 40 år. Naturligtvis inte samma svar då som idag.

Nu är kraven på värmesystemens prestanda mycket tuffare. Det krävs mer data och kunskap från områden som ventilation, kyla, vatten och inte minst styrning av installationerna för att lösa problemen.

Värmex har mycket stor erfarenhet inom hela området inomhusklimat, där resan en gång började med injustering av vätskeburna system. Idag förverkligar våra drygt 40 medarbetare Parisavtalet varje dag, utan att ge avkall på komfort.

Skrivbord och verklighet – teori och praktik är ingen motsättning för oss. Vår unika sammansättning av konsulter och tekniker löser problemen i nya såväl som i gamla anläggningar.

Kontakta oss och bidra till bättre klimat! Både inne och ute.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande