Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Styrelsemässan i Västerås 2 februari 2023 » VafabMiljö Kommunalförbund

VafabMiljö Kommunalförbund

Kontaktuppgifter

VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Vi arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och återvinning. Inom denna region bor ca 325 000 människor och här finns 16 000 företag som genererar avfall.

Vårt uppdrag är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas, det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag. De viktigaste värdena i vårt arbete är uthållig miljöhänsyn, bra service, god kvalitet, hög effektivitet, stort engagemang och stor kompetens.

Vi arbetar med avfallsrådgivning, information, insamling, transport, sortering, återvinning, energiutvinning, biologisk behandling, kompostering, rötning och deponering. Genom enheten Gas tillverkar vi biogas och biogödsel.

Vi ansvarar även för hämtning av hushållsavfall, slam och latrin, fakturering, kundservice med mera.

VafabMiljö Kommunalförbund är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande