Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Utvägen

Kontaktuppgifter

Utvägen är specialiserat inom säkerhet och då främst inom brandsäkerhet och utrymningssäkerhet. Vi är lokaliserade i Sollentuna och har 9 företag i ett nätverk över hela Sverige.  

Våra leveransområden är:

  • Konsulttjänster brandskyddsbeskrivningar och dokumentationer, upprättande av systematiskt brandskyddsarbete, projektering, revisioner, personantalsberäkning, utrymningssäkerhet 
  • Service av brandteknisk utrustning brandsläckare, brandposter, brandgasventilation, armaturer 
  • Utbildningar utrymningsledarutbildning, heta,arbeten, brandteori, praktisk släckutbildning, Första hjälpen, HLR, skydd samarit, utrymningsövningar 
  • Tillgänglighet taktila skyltar, kontrastmarkering, frångänglighet, tillgänglighetsdokumentation 
  • Produkter brandsläckare, vägledande markeringar, vägledande armaturer, utrymningsplaner, insatsplaner, hjärtstartare

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande