Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Urbaser AB

Kontaktuppgifter

Med över 500 medarbetare och 300 fordon i daglig drift når vi ut till ca 1 500 000 invånare i omkring 25 kommuner.

I början av 1900 talet genererade varje person 30kg avfall. 2021 har vi kommit upp till 467 kg avfall per person. Det är ganska lätt att förstå att detta inte kan fortsätta, vi måste börja se avfallet som en resurs som kan återanvändas. Urbaser kan hjälpa er minska restavfallet och på så sätt minska er miljöbelastning för att Sverige och Stockholm ska nå de uppsatta målen.

Från 1 april 2022 kommer Urbaser att trafikera med den första helelektriska sopbilen i Stockholm för det kommunala avfallet på Kungsholmen.

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare insamlingslösningar för källsorterat material tex förpackningar, elektronik, batterier, grov- och byggavfall.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande