Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Urbaser AB

Kontaktuppgifter

Tel: 020 - 15 05 20

E-mail: sales@urbaser.se

Urbaser AB är en av Sveriges ledande privata aktörer inom insamling och transport av källsorterat hushållsavfall.

Med över 500 medarbetare och 300 fordon i daglig drift når vi ut till ca 1 500 000 invånare i omkring 25 kommuner.

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare insamlingslösningar för källsorterat material tex förpackningar, elektronik, batterier, grov- och byggavfall.