Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Upplands Fastighetsservice

Mässor » Upplands Fastighetsservice

Upplands Fastighetsservice

Kontaktuppgifter

VÅR – SOMMAR – HÖST – VINTER. DAG SOM NATT.

 

 

 

 

 

 

 

Vi har sedan 90-talet jobbat aktivt med att utvecklas tillsammans med våra föreningar. Vi tror att kvalitet, erfarenhet och rätt kompetens är nyckeln för ett lyckat samarbete.

Vår idé är därför enkel, vi satsar på vår personal. Vi vill inte hyra in maskiner, personal eller verktyg som en mellanhand utan väljer istället att utbilda, köpa in och förbereda oss på alla olika delar av fastighetsskötsel.

Vi utför idag uppdrag åt ca 40 bostadsrättsföreningar, Akademiska hus, Studentstaden, Vasakronan, Rikshem och Uppsala Kommuns Fastighets AB. I företaget arbetar idag ca 30 personer och attityden vi utgår ifrån oavsett uppdrag är: ”Vi löser det!”.

  • Yttre skötsel
  • Inre skötsel
  • Ekonomisk förvaltning
  • Jour

SNÖSKOTTNING – SANDNING – LÖV – GRÄSKLIPPNING – ENERGIOPTIMERING – JOUR – GARAGESTÄD – TRÄDGÅRD – BESKÄRNING – TRAPPSTÄD – ALLT INOM SKÖTSEL