Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Tubus System AB

Kontaktuppgifter

Tubus System arbetar med samtliga tekniska lösningar där både foder och sprayteknik kan användas för renovering av avloppet. Detta för att kunna erbjuda den bästa lösningen till varje unikt projekt och dess behov.

Vi är övertygade om att vi bara sett början av alla möjligheter som finns med relining. I framtiden hoppas vi kunna använda denna effektiva och miljövänliga lösning inom mängder med områden. Sedan starten 1998 har vi legat i framkant av utvecklingen av relining.

Tubus System har renoverat över 70 000 lägenheter och hundratals kontors- och industrifastigheter. Projekten vi arbetar med är lika varierande som våra kunder. Vissa av dem, såsom sjukhus och vårdinrättningar, innebär stora tekniska utmaningar medan tonvikten i andra projekt kan ligga på att vi utför arbetet mer tidseffektivt.

Näringslokaler får med vår lösning minimala verksamhetsavbrott och kan därmed också bibehålla sitt kassaflöde. Andra kunder, särskilt myndigheter samt stats- och kommunalägda bolag, uppskattar vår tekniska certifiering.

Vår lösning ger minimal påverkan på miljön vilket också gör att kunden får högt uppställda miljökrav tillgodosedda.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande