Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Telia Sverige AB

Telia Sverige AB

Kontaktuppgifter

E-mail: ulf.hulthen@teliacompany.com

Nyhet, minska din fastighets energiförbrukning med Telia Värmeoptimering!

Med den kraftiga ökningen av energipriserna och risken för brist på energi-tillgång är det viktigare än någonsin att minska energiförbrukningen så mycket som möjligt. Eftersom byggnader i EU står för 40 procent av vår energiförbrukning och 36 procent av utsläppen av växthusgaser, så kan betydande besparingar göras genom att göra byggnader mer energieffektiva. Tillsammans med energioptimeringsföretaget KTC har Telia Company lanserat tjänsten Telia Värmeoptimering i Norden, en lösning som kan bidra till att minska energiförbrukningen för uppvärmning med upp till 10 procent, minska såväl fastighetsägares kostnader som miljöpåverkan, samtidigt som de boendes komfort förbättras.