Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Telia

Kontaktuppgifter

Med Secure Connect från Telia blir din fastighet säkert och pålitligt uppkopplad mot internet och smarta tjänster som underlättar drift och hantering.

Både människor och maskiner är idag beroende av säkra och stabila uppkopplingar för att kunna fungera och göra sina jobb. Toleransen för avbrott, störningar eller långsam uppkoppling är väldigt liten.

För att möta dessa behov måste nätverket ha tillräcklig kapacitet och vara rätt konfigurerat. Det krävs också för att kunna skydda användarnas säkerhet, deras data och bidra till framgång i deras verksamhet.

Framtidssäkra er fastighet tillsammans med oss.
Läs mer på, telia.se/foretag/fastighet/secure-connect eller besök oss på mässan!

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande