Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Telia

Kontaktuppgifter

Nyhet!

Telias lösning minskar din fastighets energiförbrukning med upp till 10 procent och ökar samtidigt de boendes komfort.

Minska din fastighets energiförbrukning med Telia Värmeop­timering! Med den kraftiga ökningen av energipriserna och risken för brist på energi-tillgång är det viktigare än någonsin att minska energiförbrukningen så mycket som möjligt. Fastigheter i EU står för 40 procent av städernas energiförbrukning och 36 procent av utsläppen av växthusgaser. Med nya digitala lösningar kan betydande besparingar göras genom att göra byggnader mer energieffektiva och hållbara.

Tillsammans med energioptimeringsföretaget KTC har Telia lanserat tjänsten Telia Värmeoptimering i Norden, en lösning som kan bidra till att minska energiförbrukningen för uppvärmning av fastigheter med upp till 10 procent, minska såväl fastighetsägares kostnader som miljöpåverkan, samtidigt som de boendes komfort och inomhusmiljö förbättras.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande