Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB

Mässor » Styrelsemässan Stockholm Sheraton 25 jan. 2023 » Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB

Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB

Kontaktuppgifter

Tel: 070-777 88 10

E-mail: info@tekfast.se

Ett VVS system i toppform innebär bättre inomhuskomfort och lägre energikostnad

De flesta problem inom VVS-system är relaterade till att luft tränger in i systemet som ett resultat av problem med tryckhållningen. Ett dåligt utformat tryckhållningssystem leder till undertryck som i sin tur skapar flödesstörningar och  korrosionsangrepp inne i systemet. Ett problem som över tid tenderar att eskalera.

Med rätt trycksatta och rena rörsystem  skapas bra förutsättningar för driftsäkra system som kräver mindre underhåll och minskade kostnader för uppvärmning.

Återvinn värmen ur ert avloppsvatten

Med en avloppsvärmeväxlare monterad på fastighetens avloppsstammar återvinner vi det varma vattnet som annars bara spolas ut tex när man duschar, diskar eller tvättar. En helt passiv växlare utan rörliga delar där vi tar omhand den värdefulla restenergin.

En kraftig effektreducering för fastighetsägaren när mängden köpt energi för uppvärmning av tappvarmvatten minskas med ca 25%