Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Styrelsemässan Stockholm Waterfront 7 sept. 2023 » Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB

Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB

Kontaktuppgifter

Tel: 070-777 88 10

E-mail: info@tekfast.se

Legionellabakterier i vattenledningar

Legionella i små mängder finns naturligt i det vatten vi använ-
der oss av men utgör ingen fara för människor. Men i olämpligt utformade tappvattensystem och i biofilm finns risk att dessabakterier förökar sig och blir då ett problem.

Legionella sprider sig i vattendimma, så kallad aerosol, som till exempel bildas i duschen. Människor blir sjuka när de an-
das in de små vattendropparna. Dessa bakterier som andas in i lungorna kan orsaka infektion. Uppskattningsvis dör ca 100
människor per år i sviterna av Legionellainfektioner.

Egenkontroll av systemen är ett lagkrav
Bostadsrättsföreningar är enligt lagkrav skyldiga att utföra
egenkontroll av systemen och att se till att installationen för tappvatten är utformade och sköts om så att tillväxt av Legio-
nella och andra mikroorganismer minimeras. De legala kraven på att förebygga objektburen smitta finns i flera delar av miljö-
balken (1998:808)

TEKFAST skapar förutsättningar för rena rörsystem utan bakteriell tillväxt och hjälper er med både provtagning och förebyggande åtgärder för att minimera risk för utbrott av Legionella i era tappvattensystem.