Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Sydsverige Entreprenad AB

Sydsverige Entreprenad AB

Kontaktuppgifter

 

– Bygg utför lokal- och hyresgästanpassning, service- och underhållsåtgärder för alla typer av byggnader, tex. projektering, om- och tillbyggnad, tak- och fasadarbeten, murnings- och putsarbeten, fönsterbyten, balkongarbeten, renoveringar av badrum, kök och tvättstugor.

– Mark hjälper dig med – skötsel och anläggning. Vi kommer med idéer och förslag samt  omsätter dem till verklighet.

Skötsel med sin servicepersonal utför markskötsel, beskärning, plantering och lekplatsbesiktning.

Anläggning med sina egna maskiner utför dränering, ombyggnad av gårdar, grunder, lekplatser, sedumtak, VA-arbeten m.m.

– Fastighet med sin fastighetsförvaltare har den dagliga kontakten med de boende och en viktig roll som representant i styrelsen. Vi utför också uppdrag som vicevärd och ansvarar för den administrativa förvaltningen med bl.a. upphandlingar, ekonomisk uppföljning m.m.

Våra fastighetstekniker ansvarar för fastighetsskötsel med daglig tillsyn, planerat underhåll, reparationer och felanmälan. Driftrapport, kontroll och inspektion av värmeinstallationer och ventilationsutrustning m.m.

Kunden har en kontakt för allt.

www.sydsverigeab.se

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande