Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Sydantenn o. Tele AB

Sydantenn o. Tele AB

Kontaktuppgifter

Sydantenn gör det så enkelt som möjligt för kunden

Sydantenn strävar ständigt efter förbättringar. Med utgångspunkt från våra kunders behov gör vi avancerad teknik tillgänglig och lättanvänd. Det är vår första prioritering. Därför har vi lyckats bli en ledande leverantör av TV, bredband, passersystem,  kameraövervakning och porttelefoner i södra Sverige. Bland våra kunder finns privata  och kommunala fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och offentliga inrättningar.

Teknikutvecklingen idag går snabbt framåt. Inom en snar framtid kommer det mesta i  hemmet att kunna skötas på distans. Att vi hela tiden håller oss i framkant kunskapsmässigt är av allra största vikt. Vi utbildar vår personal kontinuerligt för att kunna hitta nya tekniska lösningar som underlättar vardagen för våra kunder. Tillsammans med våra leverantörer utvecklar vi produkter och deltar ofta i förstudier när nya produkter tas fram.

 

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande