Följ oss på:

Styrelsemässan i:

SVF Skorsten Ventilation & Fastighetsteknik AB

Mässor » SVF Skorsten Ventilation & Fastighetsteknik AB

SVF Skorsten Ventilation & Fastighetsteknik AB

Kontaktuppgifter

Tel: Vxl. 076-760 99 00

E-mail: info@skorstensknuten.se

SVF AB knyter ihop specialistkompetens och kunnande inom både Skorsten och Ventilation, dessutom nyttjar vi vår kunskap och erfarenheter att inom Fastighetsteknik applicera detta på rätta byggfel, funktionsändringar, ombyggnad och nybyggnad i befintliga fastigheter etc. Beroende på vad kunden ska göra och önskar hjälp med. I vår affärsidé ligger att skapa varaktiga relationer med beställare och sätter en stolthet i att problemlösa med ambitionen att alltid göra rätt och riktigt! Vi är branschnischledande!!

Fördelen att anlita SVF AB är den att i bolaget finns erfarenheten och kompetensen samt att vi knyter ihop Arbeten – besiktning – renovering och installation inom Skorsten (eldstäder m.m.) med ventilationskunnandet som har vi området. Vi nyttjar det inom Fastighetsteknikområdet med egna projekt från beställare eller som underentreprenör. Vi driver själva allt från större fastighetsentreprenader till mindre projekt, vi samarbetar med och har flera andra yrkeskompetenser knutna till oss.