Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Svenska Skydd AB

Mässor » Svenska Skydd AB

Svenska Skydd AB

Kontaktuppgifter

SÄKERHETSDÖRRAR
-en investering i Bosäkra Trapphus

Tryggheten bor i vardagskänslan. Säkerhetsdörrar till lägenheterna är därför en självklarhet idag. Att de boende kan lita på fastighetens utrustning är helt grundläggande. Trivsel och trygghet är en investering som ska räknas hem med både hjärta och hjärna.

  • Personlig trygghet är oftast främsta anledningen till att investera i säkerhetsdörrar, men om elden kommer lös ger dörren också den tidsfrist som kan rädda liv och lösöre. Med Svenska Skydds helhetsåtagande löser bostadsrättsföreningar kollektivt många problem och det till en mycket låg månadskostnad.

Säkerhetsdörrar är kärnan i Bosäkra Trapphus. Med dörrblad och karm av stål biter inte de vanliga inbrottsverktygen. Tryggt för de boende, tråkigt för tjuvarna. Dörrarna är brand-, ljud- och säkerhetsklassade och håller förutom tjuvar även brand, matos och ljud borta. Räkna också med sänkta energikostnader när draget minskar och värmen stannar i lägenheten.

Samtidigt som lägenhetsdörrarna byts till nya säkerhetsdörrar kan det också vara ett bra tillfälle att se över entrédörrar samt dörrar i källare och i andra biutrymmen. I ett helhetsåtagande från Svenska Skydd kan bostadsrättsföreningen räkna med många fördelar. Självklart blir alla dörrar och karmar monterade på ett fackmannamässigt sätt, så att man får den funktion och säkerhet man betalar för. Svenska Skydd kan också utföra målning och andra renoveringsprojekt i trapphuset. Om så behövs kan vi även hjälpa till med myndighetskontakter och rådgivning i samband med finansieringen.

Säger vi ”Bosäkra Trapphus”, så menar vi det – hela vägen upp, på alla våningar.