Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Svenska Skydd AB

Kontaktuppgifter

Tel: 0200 - 76 76 76

E-mail: info@svenskaskydd.se

Svenska Skydd förser bostadsrättsföreningar med marknadens bästa säkerhetsdörrar med en rikstäckande organisation.

Vi arbetar också utifrån våra två koncept, Bosäkra Trapphus och Formsäkra Trapphus.

Bosäkra Trapphus riktar sig till bostadsrättsföreningar som vill uppgradera sina fastigheter med säkerhetsdörrar, postboxar och kanske ett nytt låssystem. Våra dörrar är brand-, brandgas-, ljud- och säkerhetsklassade och håller förutom tjuvar även brand, matos och ljud borta.

Formsäkra Trapphus riktar sig till bostadsrättsföreningar som har äldre fastigheter från 1880-talet och framåt. Vi bevarar och återskapar fastighetens tidsepok samtidigt som vi ser till att dagens krav på säkerhet uppfylls med bl a nya säkerhetsdörrar i äldre stil.