Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Svenska Lumon AB

Svenska Lumon AB

Kontaktuppgifter

Tel: 010 - 150 21 00

E-mail: kundservice@lumon.se

Vi hjälper er genom varje steg i inglasningsprocessen; från att välja rätt typ av inglasning och upprätta avtal mellan er och lägenhetsinnehavarna, till att ansöka om bygglov och montera inglasningarna enligt Boverkets och Balkongföreningens riktlinjer. Efter färdigställt montage finns vi på Lumon kvar för att fortsätta att hjälpa er förening med eftermarknad.

Investera i kvalitet, investera i framtiden – Välj Lumon.

Om Lumon

Lumon är en internationell koncern som koncentrerar sig på tillverkning, montage samt försäljning av balkong-, altan- och terrassinglasningar.

Lumon inglasningar ökar standarden och komforten för lägenhetsinnehavarna samtidigt som inglasningen skyddar fasaden och ger området ett lyft. Utöver detta reducerar inglasningarna buller ökar säkerheten på balkongerna..

Vi skapar bättre hem.

Lumon inglasningar ökar standarden och komforten för lägenhetsinehavarna samtidigt som inglasningen skyddar fasaden och ger området ett lyft. Utöver detta reducerar inglasningarna buller och ökar säkerheten på balkongerna.

Vi skapar bättre hem.

Boka ett kostnadsfritt besök av vår inglasningsexpert Ring:010 – 150 21 00  Mejla: kundservice@lumon.se