Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Svensk Röranalys

Svensk Röranalys

Kontaktuppgifter

Svensk Röranalys AB undersöker, underhåller och förnyar rör i fastighet och mark. Vi säljer kundanpassade tjänster och produkter och vi är ständigt beredda att utveckla vår teknik och våra metoder. 

På Styrelsemässan presenterar vi det allra senaste "Step by Step – relining 3.0". Vi relinar bit för bit och bygger nya rör i gamla rör. Alla skarvar läggs i vattnets flödesriktning. Med Repiper Connection och Stepkoppling behöver vi inte fräsa upp hål för grenar och stick och undviker att små plastpartiklar kommer ut i röret. 

Underhåll och renovering av fastighetsbeståndet i Sverige är stort och produkter och tekniker som är flexibla och som gör det möjlighet lappa och laga istället för att riva har en viktig plats att fylla.   

Varje år har vi vattenskador för miljardbelopp i Sverige. Orsaken är bland annat bristfällig funktion hos golvbrunnar och läckande avloppssystem. Svensk Röranalys arbetar också med preventiva tjäntser – högtrycksspolning och TV-inspektion. Vi vill lära känna din fastighet och på så sätt ge marximal service och kostnadseffektiva råd. 

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande