Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Svensk Röranalys

Svensk Röranalys

Kontaktuppgifter

Tel: 08-599 098 00

E-mail: info@roranalys.se

Svensk Röranalys AB undersöker, underhåller och förnyar rör i fastighet och mark. Vi säljer flexibla och kundanpassade tjänster och produkter och vi håller alltid en hög servicenivå gentemot våra kunder. Vi står ständigt beredda att utveckla vår teknik och våra metoder och på Styrelsemässan presenterar vi det allra senaste "Step by Step – relining 3.0". 

Varje år orsakar vatten skador för miljardbelopp i Sverige. Orsaken går bland annat att finna i bristfällig funktion hos golvbrunnar och läckande avloppssystem. Vi arbetar också med tjänster som är preventiva  – som högtrycksspolning och TV-inspektion – som är av stort värde för en fastighetsägare. Vi vill lära känna fastigheten för att på så sätt ge maximal service och kostnadseffektiva råd.