Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Svensk Röranalys

Svensk Röranalys

Kontaktuppgifter

Tel: 08-599 098 00

E-mail: info@roranalys.se

Svensk Röranalys AB arbetar med relining, TV-inspektion och stamspolning. Med avancerad teknik inspekterar, underhåller och förnyar vi rör i mark och fastighet. Vi säljer flexibla och kundanpassade tjänster och produkter och håller alltid en hög servicenivå. 

Med vår "Step by step – relining 3.0" bygger vi nya rör i gamla rör, bit för bit. Tekniken går att likna vid traditionellt stambyte och är flexibel och kostnadseffektiv.  

Varje år har vi vattenskador för miljardbelopp i Sverige. Ett effektivt sätt att undvika skador är att arbeta preventivt. Genom stamspolning och TV-inspektion lär vi känna fastigheten och kan ge maximal service och kostnadseffektiva råd till fastighetsägaren. .