Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Sustend

Kontaktuppgifter

Tel: 010 - 175 69 09

E-mail: info@sustend.se

SUSTEND AB

Sedan 2009 har vi hjälpt över 1 800 bostadsrättsföreningar
med att upprätta underhållsplaner och driva framgångsrika
projekt. Vår underhållsplaneringsfilosofi bygger på att det ska
vara enkelt att ta hand om sin fastighet. Planerna är tydliga,
överskådliga och levereras såväl i PDF som i det digitala verktyget Planima, så att ni själva kan fortsätta arbeta i dem.

Därtill har vi erfarna projektledare som hjälper er att planera, handla upp och genomföra era underhållsprojekt.

SUSTEND UNDERHÅLLSPLAN – ETT ENKLARE SÄTT ATT SKÖTA FASTIGHETEN

Fastigheten är er största tillgång och det finns mycket att vinna
på långsiktigt och förebyggande underhållsarbete. Med Sustend Underhållsplan får ni ett effektivt planeringsverktyg som ligger till grund för hela underhållsarbetet samt den ekonomiska planeringen. Planen ger alla svar som styrelsen behöver för att bedriva en effektiv och värdehöjande förvaltning, presenterat på vårt unikt enkla och tydliga sätt.

SUSTEND PROJEKTLEDNING – VI FÅR BYGGPROJEKT ATT FUNGERA

Byggprojekt är komplexa och kräver inte bara tid men även
kunskap i upphandling, entreprenadjuridik och byggteknik.
Våra erfarna projektledare är vana vid att arbeta i fastigheter
med kvarboende hyresgäster och pressade budgetar. Vi förstår
vikten av tydlig kommunikation, god planering och effektiv resurshantering så att ni i styrelsen får bästa möjliga avkastning på varje nedlagd krona.

Mässerbjudande: Dags att planera nästa underhållsprojekt? Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring hur ni enklast kan kombinera underhållsarbetet med energieffektiviserande
åtgärder