Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Stockholm Vatten och Avfall

Stockholm Vatten och Avfall

Kontaktuppgifter

Låt matresterna få nytt liv

Nästan 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna och potatisskalen istället sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel. Var med du också och låt dina matrester jobba för klimatet.

Som styrelse i en bostadsrättsförening beslutar ni om era hushåll kan sortera sitt matavfall. Utan ert stöd och era beslut kan de boende inte bidra. Matavfallsinsamling  kan även minska föreningens kostnader. Med matavfallssortering minskar mängden vanliga hushållssopor och då kan ni justera sophämtningstillfällena och få ner kostnaden. Matavfallsinsamling är kostnadsfri i normalfallet.

Kom förbi oss på Styrelsemässan så berättar vi hur ni kommer igång!

Läs mer på www.svoa.se/matavfall 

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande