Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Stockholm Vatten och Avfall

Kontaktuppgifter

Nya regler för förpackningsinsamlingen

Regeringen beslutade i juli 2022 om nya regler för förpackningsinsamlingen. Beslutet innebär bland annat att:

  • kommunerna år 2024 tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen,
  • att fastighetsnära insamling (FNI) ska ske senast 1 januari 2027.

Vi har nu börjat planera för hur detta ska genomföras. I Stockholm har vi stora utmaningar då det är trångt om yta på många platser.

Som fastighetsägare kan det vara bra att redan nu se över förutsättningarna för FNI i eller vid fastigheten. Vi kan ge tips på vägen. Kom förbi oss på Styrelsemässan så berättar vi mer.

Läs mer på www.svoa.se/flerbostadshus

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande