Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Stockholm Vatten och Avfall

Kontaktuppgifter

2023 blir matavfallssortering obligatoriskt

Nästan 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om det istället sorteras ut kan det omvandlas till biogas och biogödsel. 2023 blir det obligatoriskt för alla hushåll i Stockholm att sortera ut matavfallet.

Som styrelse är ni ansvariga för att era hushåll och andra hyresgäster ska kunna sortera matavfall. Utan ert stöd och era beslut kan de boende inte bidra.

Ni kan även minska föreningens kostnader. Med matavfallssortering minskar mängden vanliga sopor och ni kan glesa justera sophämtningstillfällena och få ner kostnaden. Matavfallsinsamling är kostnadsfri i normalfallet.

Kom förbi oss på Styrelsemässan så berättar vi hur ni kommer igång!

Läs mer på www.svoa.se/matavfall 

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande