Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Stockholm Vatten och Avfall

Kontaktuppgifter

Kommunerna tar över förpackningsinsamlingen

Regeringen beslutade i juli 2022 om nya regler för förpackningsinsamlingen. Beslutet innebär bland annat att:

  • kommunerna har ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen från 1 januari 2024 ,
  • att fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) ska ske senast 1 januari 2027.

I Stockholm är det vi på Stockholm Vatten och Avfall som får ansvaret.

Som BRF kan det vara bra att se över förutsättningarna för FNI på fastigheten om ni  inte redan har tjänsten. Vi kan ge tips på vägen även till befintliga FNI-kunder. Kom förbi oss på Styrelsemässan så berättar vi mer.

Läs mer på www.svoa.se/forpackningar

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande