Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Stockholm Vatten och Avfall

Kontaktuppgifter

Nya regler för förpackningsinsamlingen

Regeringen beslutade i juli 2022 om nya regler för förpackningsinsamlingen. Beslutet innebär bland annat att:

  • kommunerna år 2024 tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen,
  • att fastighetsnära insamling (FNI) ska ske senast 1 januari 2027.

Vi planerar nu för hur detta ska genomföras. I Stockholm har vi stora utmaningar med trångt om yta på många platser.

Det kan vara bra att börja se över förutsättningarna för FNI vid fastigheten. Vi kan ge tips på vägen. Vi berättar också vad som gäller för er som redan har FNI. Kom förbi oss på Styrelsemässan så berättar vi mer.

Läs mer på www.svoa.se/fni

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande