Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Stockholm Exergi

Stockholm Exergi

Kontaktuppgifter

Tel: 020-31 31 51

E-mail: kundservice@stockholmexergi.se

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag. Dygnet runt, året om, tryggar vi den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfallstjänster. Idag är fler än 800 000 stockholmare och drygt 400 sjukhus, datahallar och andra verksamheter anslutna till fjärrvärmenätet, kopplat till våra värme- och kraftvärmeanläggningar från Högdalen i söder till Brista i norr. Med gemensam kraft driver vi Stockholm framåt med potential att bli världens första klimatpositiva huvudstad. 

 Våra medarbetare berättar hur det går till, läs mer här

Under 2020 levererade vi 7 224 GWh värme, vilket räckte till att värma mer än 800 000 stockholmare. Över 95 procent av alla fastighetsägare inom räckhåll från vårt nät valde oss, när de skulle välja värmelösning för sina nya fastigheter. Läs mer om fjärrvärme här

Vi ägs till lika delar av Stockholms stad och Ankhiale, ett europeiskt konsortium bestående av APG, Alecta, PGGM, Keva samt Axa.