Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Stockholm Exergi

Stockholm Exergi

Kontaktuppgifter

Det är vi på Stockholm Exergi som ser till att stockholmarna har det varmt och skönt året runt, samtidigt som kretsloppen fungerar bättre och vi får mindre växthusgaser. Vår fjärrvärme har varit avgörande för att vi stockholmare har lyckats halvera våra klimatutsläpp de senaste decennierna och idag är vi nästan uppe i 90 procent förnybar eller återvunnen energi. Men det räcker inte, tycker vi. Vårt mål är 100 procent.

I december invigde vi Sveriges första testanläggning som fångar in koldioxid från biokraftvärme. Stockholm Exergis styrelse har även fattat det glädjande beslutet om att den sista kolpannan i verksamheten ska stängas. Värtaverkets sista kolpanna avvecklas efter denna driftsäsong.

Vi levererar värme och kyla till cirka 10 000 kunder och via dem till en stor del av de som bor och verkar i Stockholmsregionen. Tillsammans med kunderna har Stockholm Exergi bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder.
Företaget ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad.