Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Stockholm Exergi

Stockholm Exergi

Kontaktuppgifter

Tel: 020 31 31 51

E-mail: kundservice.varme@fortum.com

Fortum Värme är ett lokalt energibolag som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget levererar värme och kyla till cirka 10 000 kunder och via dem till en stor del av de som bor och verkar i Stockholmsregionen. Tillsammans med kunderna har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder. Vid en jämförelse mellan 100 städer i världen rankades Stockholm som den tredje mest hållbara staden (Arcadis och Centre for Economic and Business Research, 2016). Företaget ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi. Fortum Värme skapar energin i framtidens städer.