Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Stena Recycling

Stena Recycling

Kontaktuppgifter

Tel: 010-4456900

E-mail: stena.malmo@stenarecycling.se

I vår värld finns inga förbrukade produkter eller material. Vi ser ett

värde och nya möjligheter i allt runt omkring oss och låter allt detta material leva vidare i nya produkter.

Vi kan hjälpa er med en smidig källsorteringslösning för nya och befintliga utrymmen.

Stena Recycling sköter hela kedjan av fastighetsnära återvinning, genom

insamling av glas, pappersförpackningar, plastförpackningar, wellpapp,

tidningar, metallförpackningar, batterier, lysrör, ljuskällor och elavfall.

Vi erbjuder även slamsugning av tex oljeavskiljare och tvättplatser.

Tillsammans gör vi återvinning till en bra affär för både er och vår miljö samtidigt

som vi hushåller med jordens begränsade resurser.

IT STARTS HERE.