Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Spoltec Södra AB

Spoltec Södra AB

Kontaktuppgifter

www.spoltec.se

Tel: 040-474012

E-mail: info@spoltec.se

SPOLTEC – MER ÄN 25 ÅRS ERFARENHET AV ALLA TYPER AV AVLOPPSYSTEM

Spoltec har kunder i hela Skåne och Halland och ett brett utbud av tjänster. Vi arbetar bland annat med underhåll av spilloch dagvattenledningar, förlagda både i mark och i fastigheter, med spolningsteknik, renovering, relining, samt dokumentfilmning av delar eller hela anläggningar. Nu erbjuder vi också provtagning av vatten, oftast i samband med spolning och besiktning av oljeavskiljare. Vi är certifierad provtagare och stolta över att kunna samarbeta med miljöförvaltningar runt om i Sverige.
När man behöver renovera sina avlopps- och vattensystem står man inför stora val:

  • Bäst metod?
  • Bäst för oss just nu?
  • Rätt pris?
  • I rätt tid?

Vi ger kompetenta råd för en långsiktig lösning, så att ni kan känna Er trygga och skapa mervärde för Er fastighet. Vi kan tala länge om vår vagnpark, referenser, visioner mm. Men i slutändan handlar allt om personalens yrkesskicklighet och serviceförmåga.

När ni anlitar Spoltec Södra AB kan ni känna er trygga.