Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Spoltec Södra AB

Spoltec Södra AB

Kontaktuppgifter

www.spoltec.se

Tel: 040-474012

E-mail: info@spoltec.se

SPOLTEC SÖDRA AB

Över 25 års erfarenhet

Spoltec Södra AB har en lång erfarenhet med alla typer av avloppsystem. Vårt fokus ligger på utveckling och nytänkande och hos oss är kundens trygghet alltid i centrum. 

Underhållsspolning 

Underhållsspolning i flerbostads-hus är en av Spoltec Södra AB:s specialiteter. Vi spolar samtliga åtkomliga stammar och stick samt tillhörande spillvattensystem i källare, tvättstuga, gemensam-hetslokaler, soprum etc.

Oljeavskiljare

Spoltec är en certifierade provtagare som utför besiktning & tömning av oljeavskiljare. Vi skickar all information och intyg till Miljöförvaltningen i Er kommun efter behov. Om vi upptäcker brister i anläggningen kan vi även ombesörja utbyte av ej godkänd oljeavskiljare.

Relining

Relining är ett kostnadseffektivt alternativ till traditionellt byte av rör, och används i första hand på rör som ligger ingjutna i hus och mark. Spoltec Södra AB är en auktoriserad installatör med lång erfarenhet. Vi använder oss av material som är väl beprövat samt har en spårbarhet genom hela produktionen.

Detta är ett urval av våra många tjänster, för mer information besök vår hemsida.