Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Spolsnabben

Spolsnabben

Kontaktuppgifter

www.spolsnabben.se

Tel: 018 - 550 810

E-mail: info@spolsnabben.se

STOPP I AVLOPP

Har du råkat ut för stopp i avloppet?  Det gör vi alla någon gång och det kan bero på många olika saker. Vi hjälper dig med ditt avloppsstopp och erbjuder även jour 24/7 för akuta stopp.

STAM-SPOLNING

Underhåll avloppsstammarna regelbundet med en stamspolning.
Detta förebygger stopp, översvämningar och andra kostsamma problem.

HETVATTEN-SPOLNING

Innebär att man spolar rent med hett vatten och med högt tryck. Detta är en metod som effektivt spolar bort beläggningar som till exempel fett som fäst sig i rören.

FRÄSNING

Är ett bra och effektivt alternativ om du drabbats av rotintrång eller är i behov av en rejälare metod för att bli av med kraftiga beläggningar i rören.

RÖRINSPEKTION

Problem med avloppet men vet inte varför? Då är en rörinspektion med kamera ett bra alternativ.

LEDNINGSSÖKNING

Det är inte ovanligt att äldre ledningar saknar dokumentation om var de är placerade. Vi utför ledningssökning när du behöver ledningslokalisering av avloppsrör.