Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Spolpatrullen AB

Kontaktuppgifter

Tel: 0171153060

E-mail: kontakt@spolpatrullen.se

Långsiktig parnter för lägre kostnader. 

Spolpatrullens ambition är att sänka dina totalkostnader för fastigheten. 
Vi vet av erfarenhet att långiktigt arbete med förebyggande underhåll på spillvattensystemet alltid är billigare än att åtgärda akuta stopp eller vattenskador.