Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Solarenergy Scandinavia AB

Kontaktuppgifter

Vi har mångårig erfarenhet av projekt med bostadsrättsföreningar; Vasakronan, projekt på Naturvårdsverkets hustak, Konstfack, Teaterhögskolan, Coop m.fl.

Solceller, IMD samt AI för BRF och fastigheter

Gemensamhetsabonnemang (IMD) tillsammans med solcellsystemet, dvs ett gemensamt elnät i byggnaden med anslutningspunkt till nätet är bara en del i den affärsmodell som blivit populärt för våra sol-elanläggningar för Bostadsrättsföreningar. Med en intelligent styrning (automation) av solelproduktion inklusive fasbalansering styrs produktion, energilagring mm utifrån fastighetens rådande förutsättningar och behov.

Lönsamheten för en solelanläggning tillsammans med övriga energisystem beror på olika faktorer. Investeringskostnaden, kalkylräntan och hur stor andel av elen som föreningen använder själv, har stor påverkan tillsammans med elpriset på börsen och effekttopparna – viktiga ekonomiska faktorer som påverkar hur fort investeringen har betalat av sig.

Besök vår monter eller vårt Stockholmskontor i Tullinge alternativt kontakta oss via mail eller telefon!

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande