Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Styrelsemässan Stockholm Sheraton 25 jan. 2023 » Skyddsrumspartner i Stockholm AB

Skyddsrumspartner i Stockholm AB

Kontaktuppgifter

Skyddsrumspartner har en heltäckande kompetens som är helt unik inom skyddsrum. Vi är er kompletta samarbetspartner och rådgivning inom skyddsrumsbesiktning, skyddsrumsprodukter och byggkonstruktion.

Våra uppdrag är hos BRF, fastighetsbolag och entreprenad­bolag där vi ger våra kunder trygghet och säkerhet för fastig­hetsägaren samt säkerställer att dagens lagkrav och regelverk uppnås.

Vår vision är att ingen bostadsrättsförening eller fastighets­ägare skall ha brister i sitt skyddsrum som omöjliggör Skyddsrumsfunktionen.

Tjänster

  • Rådgivning
  • Skyddsrumssakkunnig
  • Skyddsrumsbesiktning
  • Iordningställanderitning freds- och krigsiordningställande
  • Inventering av skyddsrumsförråd
  • Kvalificerad skyddsrumssakkunnig
  • Material till skyddsrum

Kundkontakt: Kennerth Stigeborn
Direkt nummer: 0704-925 299
kenta.stigeborn@skyddsrumspartner.se

Kundkontakt: Gabriel Kridih
Mobil: 070-090 06 18
gabriel.kridih@skyddsrumspartner.se

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande