Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Styrelsemässan Stockholm Waterfront 7 sept. 2023 » Skyddsrumspartner i Stockholm AB

Skyddsrumspartner i Stockholm AB

Kontaktuppgifter

MYNDIGHETSKRAV SKYDDSRUM
Experthjälp och tjänster inom skyddsrum. MYNDIGHETSKRAV SKYDDSRUM – BRF ansvarar för iordningställande inom 48h.

Våra uppdrag är hos BRF och fastighetsägare där vi ger våra kunder trygghet och säkerställer dagens lagkrav och regelverk uppnås.
Vår vision är att ingen bostadsrättsförening eller fastighets­ägare skall ha brister i sitt skyddsrum som omöjliggör Skyddsrumsfunktionen.

Tjänster

 • Underhåll enkelt att utföra själv, Utb.
 • Kostnadsfri skyddsrumsrådgivning
 • Iordningställanderitning freds- och krigsiordningställande
 • Skyddsrumsbesiktning
 • Skyddsrumsyttrande
 • Avvecklingsbesiktning
 • Inventering av skyddsrumsförråd
 • Skyddsrumssakkunnig
 • Material till skyddsrum
 • Kostnadsfri skyddsrumsguidning för styrelsen,
  skyddsrumsfunktion

Certifierad skyddsrumssakkunnig SRG 1522:
Kennerth Stigeborn, Tel: 0704-925 299
Mail: kenta.stigeborn@skyddsrumspartner.se

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande