Följ oss på:

Styrelsemässan i:

SkorstensFolket Sverige AB

Mässor » Styrelsemässan i Uppsala 9 nov. 2017 » SkorstensFolket Sverige AB

SkorstensFolket Sverige AB

Kontaktuppgifter

Tel: 031-91 28 00

E-mail: info@skorstensfolket.nu

SkorstensFolket Sverige AB tätar läckande ventilationskanaler och imkanaler i hela norden med VentilFlex® och FuranFlex® – originalprodukterna för relining av ventilationskanaler och imkanaler.

Bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och allmännyttan är slutkunder som väljer att installera VentilFlex® och FuranFlex®.

Vanliga anledningar:

  • Åtgärda underkänd OVK
  • Förbättra luftkvalitén
  • Minska energikostnaderna
  • Minska radonhalten
  • Den boende störs inte av installationen
  • Beprövad lösning: Totalt har mer än 300 000 meter VentilFlex® och FuranFlex® installerats i svenska fastigheter.

Våra installationsföretag
SkorstensFolket Sverige AB samarbetar med mer än 40 företag som är certifierade att installera VentilFlex® och FuranFlex®. Vi vägleder dig till din lokala installatör.

Träffa oss på Styrelsemässan i Uppsala!
Välkommen till vår monter där vi berättar mer och försöker besvara alla frågor.