Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Skorstensbolaget AB

Skorstensbolaget AB

Kontaktuppgifter

Skorstensbolaget är din trygga leverantör när det gäller; Ventilation, OVK-tjänster, Kanalrenovering, Installation av eldstäder, Ventilationsprojektering med 2D / 3D ritningar. 


Minska Värmekostnaden!
Ventilation med återvinning för alla självdrags-­fastigheter. – CleanAir24 FTX

•    Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt ­kanalsystem.
•    Inga rör och aggregat som förstör värdefull yta, för befintliga eller ­framtida vindsvåningar.

Clean-Air24 FTX ger ett modernt ventila­tionssystems alla fördelar som energi­återvinning och ett friskt och behagligt inneklimat. Det unika med systemet är att det installeras i befintliga kanalsystem och att riktiga köksfläktar kan direktkopplas vilket ger en osfri effektiv köksventilation.

Clean-Air24 FTX har en låg installations­kostnad och ger ­besparingar genom återvinning
av frånluftens värme år efter år.

Kontakta oss så berättar vi mer.