Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Skaala IFN AB

Kontaktuppgifter

PanNordic Fönster – Perfekt för ROT-projekt:

PanNordic fönster är speciellt designade för att möta behoven i ROT-projekt (Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad). Dessa fönster kombinerar klassisk estetik med modern funktionalitet, vilket gör dem idealiska för äldre byggnader från 1920- till 1960-talet.

Fördelar med PanNordic Fönster:

  • Historisk Design: PanNordic fönster återskapar den traditionella kittfalsvinkeln och har en matt lackad yta som efterliknar äldre tiders inglasningsmetoder. Detta säkerställer att fönstren harmoniserar med byggnadens ursprungliga arkitektur.
  • Energieffektivitet: Med U-värden från 1.0 W/m2K (standard för 115 mm karmdjup) till 0.95 W/m2K (för karmdjup 131-210 mm) och möjligheten att leverera ännu lägre U-värden på 0.8 W/m2K, erbjuder PanNordic fönster topprestanda för energieffektivitet.
  • Anpassningsbarhet: För projekt som kräver djupare karmdjup (175 mm), erbjuder PanNordic en lösning som täcker distansskillnaden mellan gammal och ny tilläggsisolerad fasad, vilket säkerställer en enhetlig och estetiskt tilltalande helhetsbild.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande