Följ oss på:

Styrelsemässan i:

SIMAB Ventilation

SIMAB Ventilation

Kontaktuppgifter

Tel: 040-490003

E-mail: info@simab.se

SIMAB finns och verkar i hela Skåne och Halland. Noggrannhet, kunskap, service, tillgänglighet och gott humör har gjort oss till södra Sveriges största och mest framgångsrika sotnings- och ventilationsföretag.

SIMAB arbetar med

  • OVK- funktionskontroll av ventilation
  • Totalrensning av ventilationssystem
  • Injustering av ventilation
  • Relining av ventilationskanaler
  • Energideklarationer

Ren och frisk luft är en förutsättning för att hus och människor ska må bra.

Tryggt val

  • SIMAB är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001-2015. 
  • SIMAB är medlemmar i Svensk Ventilation. 
  • SIMAB är medlemmar i OVK-branschorganisationen Funktionskontrollanterna.
  • SIMAB är medlem i Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund

Välkommen till SIMAB.